top of page

כתב יעקב וימן, שאמו אולגה גנץ (לימים כרמלה וימן) הייתה על 'אמפייר ריוול', אחת משלוש אניות הגירוש לנמל המבורג שבגרמניה (השתיים האחרות היו 'ראנימיד פארק' ו'אושן ויגור'):

את אמא שלי לא זכינו אחי ואני כמעט להכיר. היא נפטרה כאשר הייתי בן ארבע וחצי ואחי בן שבעה חודשים. ידעתי שהייתה על 'אקסודוס'. פעם אחת, כאשר טיילתי עם אבי ברחובות חיפה, הוא עצר ודיבר עם אדם שפגש במקרה ואחר כך אמר לי : 'זהו אייק [אהרונוביץ], והוא היה רב החובל של אקסודוס'. זהו. יותר מזה לא ידעתי. כמו כולם התרגשתי בסרט 'אקסודוס' של פרמינגר אבל יותר מכך, פרט לכמה ספרים שקראתי, לא ידעתי ולא היה לי את מי לשאול. 

בשנת 1994, כחלק מעבודת 'שורשים' של בתי, איתרנו חבר של אמא – שלמה בן-אמנון , שהיה יחד איתה במחנות, יחד איתה הפליג על 'אקסודוס', איתה גורש על סיפון ה'אמפייר רייוול' , יחד היו במחנה פפנדורף ולבסוף בקיבוץ דן. שלמה סיפר לנו את סיפורה של אמי. 
אמי – כך סיפר – התנדבה לעבוד כעוזרת לרופא האונייה שנשלח על ידי הצלב האדום בשוויץ. לראשונה שמעתי ממנו על פרשת החבלה באנייה. הוא הדגיש כי חלק ממטען החבלה הועבר לאונייה,  ובתוך האנייה, על ידי אמי, היות וכעוזרת הרופא היה לה חופש תנועה מוחלט בין הסיפונים. עוד הוסיף שלמה, כי הסיפור מופיע בספרו של ז'אק דרוז'י 'פרשת אקסודוס באור חדש', שראה אור בעברית ב-1971. ואכן, בספר זה, המבוסס בחלקו על יומנו של רופא האונייה ד"ר מישל דורה, מצאתי קטעים אחדים המספרים על אמי. בין השאר נכתב שם: 

 

בעיה אחרת : כיצד יובא החומר לאנייה ? ... "למחרת מצא בשלוש חבילות, המסומנות באותיות עבריות הפוכות, לבני נשים המלאים קמח משונה. מכיוון שלא ידע מהו קמח זה, הטמין אותו לפי שעה בארון בגדים, בסמוך למרפאה ... בבואו לחפש מצליחות שתי אחיות צעירות, הנמצאות כאן לא במקרה, להסיח את דעתו על נקלה ... החולה ירדה אל הספינה, כשגזרתה שופעת קצת יותר. אחת האחיות נושאת, בליווי חייל, תרופות לחולים שאין להם מקום בבית-החולים. בין התרופות נמצא הצרור השני." 

בשנת 2006 נסעתי לפגוש את ד"ר דורה בשוויץ, קשיש חביב בן כתשעים שכמעט ואינו זוכר ומדבר. מאשתו, אנט, קיבלתי מספר רישומים שצייר על האונייה, העתק הדו"ח שהעביר למשרדי הצלב האדום עם סיום משימתו וקטעים מיומנו האישי.

במפגש הפלי"ם שנערך בספטמבר 2007 לציון 60 שנה לפרשת "אקסודוס" נחשפתי לראשונה לויכוח (שגולש גם לפסים אקדמיים) על החבלה באניית הגירוש "אמפייר רייוול" בנמל המבורג .

תהא רשימה זו תרומתנו הצנועה לויכוח המכובד ויד זיכרון לאימנו כרמלה ז"ל מעפילת "אקסודוס" אולגה גנץ .

כרמלה וימן (אולגה גנץ)  ז"ל  1923 – 1957

יעקב וימן – רמת השרון

נעם וימן - חיפה


אולגה גנץ וחברים באמסטאו

אולגה גנץ וחברים באמסטאו

אולגה גנץ אמו של יעקב וימן

אולגה גנץ אמו של יעקב וימן

מיזוג גלויות-אמ-סטאו

מיזוג גלויות-אמ-סטאו

מיזוג גלויות-1 במחנה אמ-סטאו

מיזוג גלויות-1 במחנה אמ-סטאו

גב לעודת המעפיל

גב לעודת המעפיל

כרמלה-כרטסת אקסודוס

כרמלה-כרטסת אקסודוס

רישום של מישל דורה 30-8-1947    - מראה סיפון האמפייר רייבל מחדש הרופא

רישום של מישל דורה 30-8-1947 - מראה סיפון האמפייר רייבל מחדש הרופא

רישום של מישל דורה 30-8-1947  - משחתת בריטית -  מראה מהאמפייר רייבל

רישום של מישל דורה 30-8-1947 - משחתת בריטית - מראה מהאמפייר רייבל

רישום של מישל דורה 30-8-1947  -  - חדר הרופא באמפייר רייבל

רישום של מישל דורה 30-8-1947 - - חדר הרופא באמפייר רייבל

רישום של מישל דורה 30-8-1947  - האושן ויגור מהאמפייר רייבל

רישום של מישל דורה 30-8-1947 - האושן ויגור מהאמפייר רייבל

bottom of page