top of page

חגי גרי - Geri-Gergas מספר:-

".....כאמור הייתי אז ילד בן  12 , חניך במוסד חינוכי של "הנוער הציוני" בגרמניה ומצפה לעלות ארצה. כדי להעביר אותנו ועוד מאות רבות כמונו מגרמניה לצרפת לצורך העלאתם על האנייה, חייב היה ה"מוסד לעליה" להשיג "ויזות". באמצעות 2 ויזות קולקטיביות ל-850 איש שהושגו בסיוע קונסול קולומביה בצרפת, הצלחנו לילה אחד לעבור מגרמניה לצרפת, שם צורפנו לאחד מ-12 מחנות המעבר שהוכנו לקראת ההפלגה. בכל מחנה כזה היה מפקד מטעם הפלי"ם. שובצנו במסגרת מחלקות וכיתות והוכשרנו לשגרת החיים על האנייה. הבחורים הצעירים הוכשרו למאבק נגד השתלטות הבריטים על האנייה. בצורה זו רוכזו, אורגנו והוכשרו 4500 איש מהם 1500 "לוחמים" תוך שבועיים (מ- 29 ביוני עד 10 ליולי 1947)....

 לסיפור המלא  והמרתק של משפחת חגי גרי גרגס כפי שמופיע במוסד יד-ושם בירושלים  ~~  הקישו   כ א ן  ~~

גלגולו של ציור !! הציור שחגי גרי צייר לתומו בערב הקרב על האקסודוס הפך בהגיע המעפילים למחנות פפנדורף ואמסטאו לחותמת מזכירות המחנות שהותבעה על כל תעודות המעפילים ומסמכי המחנה

ובהמשך ישיר הציור הפך  ללוגו של הצוות המארגן את אירועי שנת ה-70 להגעת האקסודוס לחיפה

גרי חגי עם הוריו ואחותו

גרי חגי עם הוריו ואחותו

חגי גרי ילד בן ה-12 שעל פי ציורו על האקסודוס ערב הקרב יצרו את חותמת מזכירות המחנות

חגי גרי 2007

Hagi Gary-Gergas

הצילום של הציור המקורי של חגי גרי

גלגולו של ציור

לוגו מקור - האקסודוס

לוגו הצוות המארגן של אירועי שנת ה-70 להגעת האקסודוס לנמל חיפה

הציור של חגי גרי מתאריך 17-7-1947 הפך לחותמת מזכירות מחנות פופנדורף ואמסטו

bottom of page